loyalty program

Od 2018 roku H2H.tech analizuje doświadczenia Polaków biorących udział w programach lojalnościowych w Polsce. Corocznie wydajemy raport zawierający wyniki badań oraz komentarze ekspertów rynku lojalnościowego.

Uczestnictwo w programach lojalnościowych – PL

programy lojalnościowe uczestnictwo Polaków tabela (1)

Uczestnictwo w programach lojalnościowych – PL

Czy chcesz uczestniczyć w większej liczbie programów lojalnościowych?

Karta
vs Aplikacja
Mobilna

Uczestnictwo w programach
lojalnościowych

Termin realizacji 24.02-05.03.2023

Głównym celem badania było poznanie opinii na temat programów lojalnościowych.

Czas trwanie wywiadu: 25 minut.

Partner badania: Firma badawcza MINDS&ROSES

Próba:

ogólnopolska reprezentatywna próba internautów.

N=1000 osób posiadających choć jeden program lojalnościowy
N=100 osób nie korzystających z programów lojalnościowych

Kwoty:

zostały ustalone na podstawie badania telefonicznego na reprezentatywnej próbie Polaków z 2022 roku

(Kobiety 53%, Mężczyźni 47%, 15-24 lata 11%, 25-39 lat 35%, 40-59 lat 36%, 60 lati więcej 18%,wieś 34%, miasto do 19.999 mieszkańców 11%, miasto od 20.000 do 49 999 12%, miasto od 50.000 do 99 999 11%, miasto od 100.000 do 199.999 11%, miasto od 200.000 do 499.999 5%, miasto powyżej 500.000 9% , Warszawa 7%).